BESTELLEN
BEGELEIDEN
Arpi Arpi lithos VLOERSTOPCONTACTEN GAMMA SQUARE EN ROUND Le grand VALENA NEXT EN SCHAKELAARS STOPCONTACTEN Le grand NILOE OTEO SCHAKELAARS EN STOPCONTACTEN Le grand VERDEELKASTEN EN MODULAIRE COMPONENTEN Le grand NEW plexo™ IP55 SPATWATERDICHT btcino LIVING LIGHT & SCHAKELAARS-STOPCONTACTEN btcino LIVING NOW Hager SCHAKELAARS-STOPCONTACTEN SERIE S1 EN IP55 CUBYKO Hager VERDEELKASTEN / MODULAIRE COMPONENTEN Berker SERIE 1930 / R.CLASSIC / GLAS / PORSELEIN ABB VERDEELKASTEN / MODULAIRE COMPONENTEN ABB Vynckier STEKKERS EN STOPCONTACTEN 16 / 32A Niko AFDEKPLATEN Niko ALLE STOPCONTACTEN EN ALLE AFWERKINGSSETS VOOR DITO Niko SCHAKELAARS EN DIVERSE FUNCTIONALITEITEN MET ALLE AFWERKINGSSETS Niko SCHAKELAARS EN STOPCONTACTEN MET STANDARD CENTRAAL PLAATJES WIT EN CREAM Niko HOME CONTROL / RF Niko WATERDICHT IP 21 / IP55 SCHAKELMATERIAAL SAMENGESTELDE SCHAKELAARS STOPCONTACTEN HOME SAFE & SECURITY LIGHTING INSTALLATIE MATERIAAL ALLERLEI PARLO VIDEOFONIE VERWARMING-VENTILATIE DRAAD KABEL Niko DESIGN PRIJS IMPACT VAN DESIGN AFDEKPLATEN CONFIGURATOR
Legrand geconnecteerde producten elektrische installaties BERKER DESIGN SERIE 1930 Bewegingsmelders HELIA Inbouwdozen Speciaal offerte aanvragen NIKO afmetingen afdekplaten LEGRAND ABB (VYNCKIER)-HAGER - LEGRAND Technische gegevens

Algemene verkoopsvoorwaarden

1. ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN 
 
Onverminderd de toepassing van eventuele bijzondere voorwaarden die zijn opgenomen in een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst tussen Electro Be & Be nv Nodenaysteeg 4, 9000 Gent en de koper,zijn deze algemeene voorwaarden van toepassing op iedere aanbieding, offerte, factuur of overeenkomst tussen voormelde partijen.
 
Ingeval van tegenstrijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en voormelde afzonderlijke schriftelijke overeenkomst, hebben de bepalingen van de schriftelijke overeenkomst voorrang.Deze algemene voorwaarden worden geacht door de koper aanvaard te zijn door het enkele feit van de door hem geplaatste bestelling. Aanvaarding van deze algememe voorwaarden impliceert tevens dat de koper volledig verzaakt aan de toepassing van zijn eigen algemene aankoopvoorwaarden.
Elke koper heeft de keuze uit 2 talen voor de afhandeling van zijn bestelling namelijk Nederlands, Frans  
 
2. Totstandkoming van overeenkomsten en betalingsmodaliteiten
 
2.1 Alle aanbiedingen,offertes en contractvoorstellen van Electro Be & Be nv zijn vrijblijvend en binden haar als dusdanig niet.
 
 
2.2 Tussen Electro Be & Be nv en de koper komt pas een overeenkomst tot stand op het ogenblik dat Electro Be & Be nv de bestelling van de koper bevestigt.
 
2.3 Betalingsmodaliteiten 
De betaling van de aankopen geschiedt ofwel :
- op rekeningnummer van Electro Be & Be nv  290-0530421-46  IBAN BE33 2900 5304 2146  BIC  GEBABEBB via de eigen vertrouwde bankomgeving van de koper,door middel van een klassieke bankoverschrijving of de 3D-secure en snelle PC banking.
- ofwel via de aangeboden betaalkaarten 
Bestellingen worden pas uitgevoerd nadat het totale en juiste verschuldig bedrag op onze rekening werd gestort.
 
2.4 Electro Be & Be nv verkoopt uitsluitend voor levering en facturatie in België en Nederland voor zowel professionele als particulieren telkens met BTW
 
2.5 Om producten te kunnen kopen,dient de koper vooraf en op geldige wijze een persoonlijk account aan te maken.
 
 
2.6 De tot verkoop aangeboden producten zijn deze die zich met een beschrijving van hun essentiële kenmerken op de website bevinden
 
2.7 De prijzen van elk product vermeld op de website en op onze offertes zijn altijd inclusief de wettelijk vastgelegde BTW heffing, en   exclusief eventuele verzendingskosten.
 
2.8 Wij spannen ons in om de webshop-producten , na betaling , te leveren binnen een termijn van 3 werkdagen. Mogelijke   vertragingen geven geen recht op schadevergoeding.
 
2.9 Niet webshop-producten zullen na betaling, geleverd worden binnen de termijn vermeld op onze offertes of op de bevestiging van de bestelling.
 
2.10 Onze eenheidsprijzen houden altijd rekening met de voorafbetaling van onze klanten. 
 
 
3. Levering, transport,risico- en eigendomsoverdracht
 
 
3.1 Bestellingen worden in principe gratis geleverd op het huisadres van de koper vanaf een aankoopbedrag van €150 (exclusief BTW)
Bij bestellingen met een waarde van minder dan € 150 (exclusief BTW) wordt een bijkomende toeslag (voor transport,administratie en milieu) van € 10 aangerekend.  
Bestellingen ( aankoopbedrag moet minimum € 25.00 zijn) kunnen ook afgehaald worden zonder kosten op meer dan 50 locaties 
Voor Nederland zal forfaitair altijd een participatie van 15 € aangerekend worden 
 
3.2 Indien een bestelling van de web-shop producten niet compleet kan verstuurd worden naar de klant , zal een nazending van de ontbrekende producten gratis uitgevoerd worden. Voor deelleveringen aangevraagd door de klant zullen verzendingskosten aangerekend worden.
 
3.3 Retourzendingen 
Enkel voor de artikelen die in onze webshop werden aangekocht via het internet, heeft de koper het recht om zelf,zonder opgave van een reden en zonder annuleringskosten, van de koop af te zien.
De koper dient de beslissing te nemen binnen de veertien kalenderdagen vanaf de levering .
- het product en/of de producten moeten volledig zijn inclusief toebehoren, gebruiksaanwijzingen, e.d.
- het product dient in zijn oorspronkelijke verpakkingen teruggezonden te worden.
- het product of producten mag (mogen) nog niet gebruikt zijn.
- vuile producten worden niet aanvaard.
 
Als de retourzending niet voldoet aan deze voorwaarden dan komen niet in aanmerking om terugbetaald te worden.
Enkel producten die nooit geïnstalleerd werden kunnen teruggestuurd worden na voorafgaande schriftelijke toestemming van       
Electro Be & Be nv en altijd op kosten van de koper ( zie formulier - rubriek herroepingsrecht )
Retour kosten zijn ten laste van de koper 
Ongefrankeerde retourzendingen worden altijd door Electro Be & Be nv geweigerd.
Terugbetaling zal uitgevoerd worden via overschrijving na nazicht. 
 
3.4 Voor de niet webshop producten, producten die altijd in opdracht van de koper speciaal werden besteld en geleverd , zijn er geen   retourmogelijkheden standaard voorzien.
 
   
4. Controle en klachten   
 
4.1 Op alle leveringen van Electro Be & Be nv zijn de garantievoorwaarden van de producenten van toepassing, voorwaarden vermeld op hun website, en verkrijgbaar op aanvraag.
 
4.2 De koper verbindt zich ertoe om de goederen onmiddellijk in ontvangst te nemen en te onderzoeken of de kwaliteit en de      
kwantiteit van de geleverde goederen overeenstemt met hetgeen werd besteld.
Zichtbare gebreken worden binnen een termijn van drie (3) dagen na de levering schriftelijk aan Electro Be & Be nv te worden gemeld.Protest na het verstrijken van deze termijn wordt niet mee in aanmerking genomen.
 
5. Aansprakelijkheid 
 
5.1 Electro Be & Be nv(met inbegrip van haar aangestelden) is slecht aansprakelijk voor schade veroorzaakt wegens de niet-naleving van haar contractuele verbintenissen, indien en voor zover die schade is veroorzaakt door haar fraude, opzettelijke of zware  fout of haar bedrog. Voor overige fouten is Electro Be & Be nv niet aansprakelijk.
 
5.2 Electro Be & Be nv is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites van derden hierin begrepen de websites van haar verdelers of andere bedrijven waarmee ze hyperlinks tot stand brengt.
 
5.3 Electro Be & Be nv kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de wijze waarop de koper het product,de aanbevelingen,na levering gebruikt ,of installeert of wanneer de koper schade toebrengt aan derden doordat hij het product niet conform de instructies van de fabrikanten of reglementeringen heef gevolgd. 
 
 
6. Vennootschapsgegevens 
    
Electro Be & Be nv
Nodenaysteeg 4  te 9000 GENT      
+ 32 495 59 32 75 
info@electrobenbe.be
     
Ondernemingsnummer : BE0451282008
 
 
  
7. Intellectuele eigendom
 
7.1 Alle elementen van de website, visueel en de onderliggende technologie zijn exclusieve eigendom van de verkoper 
 
 
8. WIJZIGING
 
8.1 De verkoper houdt zicht het recht voor de algemene voorwaarden te wijzigen en zal de nieuwe versie aan de koper meedelen via de website 
 
 
9. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank 
 
9.1 Alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn,alsmede alle andere overeenkomsten die daaruit voortspruiten , worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. De toepassing van het Weens koopverdrag van 11 april 1980 wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 
9.2 Alle geschillen tussen partijen omtrent overeenkomsten die aan deze algemene voorwaarden zijn onderworpen, behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken van Gent. 


Gratis levering vanaf € 150,00 binnen Belgïe
Transportkost € 10,00 bij bestelling lager dan € 150,00
ONLINE BETAALMOGELIJKHEID:       
© 2024 Electro Be & Be - BE 0451.282.008
Website by KMOSites